Ağızda ortaya çıkan aftlar (yaralar) oldukça sık karşılaşılan bir tablodur. Tek yada çok sayıda olabilir ve  tekrarlayan ataklar it.medadvice.net şeklinde ortaya çıkar. Özellikle tekrarlayıcı triple chance tarzda olanlar hastanın günlük yaşamını olumsuz etkilemketedir. jack and the beanstalk online games

Aftların ortaya çıkışında lokal faktörler, sistemik hastalıklar, genetik, immunolojik, mikrobial faktörler rol oynamaktadır. Ataklar lokal travma, stres, yiyecekler, ilaçlar, hormonal faktörler, vitamin ve mineral eksiklikleri tarafından da tetiklenebilmektedir. Sistemik hastalıklardan inflamatuvar barsak hastalıkları, gluten sensitif enteropati, siklik nötropeni, Behçet hastalığı, HIV enfeksiyonu, FAPA ve MAGIC sendromları aftöz stomatitin nedeni olabilir.

Bu nedenle aftöz stomatiti olan bir hastada kesin tanı koymak için tedaviden önce tam kan sayımı, serum demir, ferritin, çinko, folik asit, ve B12 düzeyleri araştırılmalı, karaciğer ve böbrek fonksiyonları, eritrosit sedimantasyon hızı, anti endomisyal antikorlar, sitolojik inceleme, gerekli durumlarda bakteriyel, fungal, viral kültür ve biyopsi yapılmalıdır.

Aftöz stomatitte tedavinin amacı hastanın semptomlarını azaltmak, найти работу в челябинске aftların çıkış sıklığını ve kalış süresini kısaltmaktır. Tedavi seçimi hastalığın şiddetine bağlıdır. Altta yatan sistemik hastalığı olanlarda öncelikle buna yönelik tedavi planlanmalıdır. Hastanın oral hijyeni düzeltilmeli irrite edici yiyeceklerden ve travmadan kaçınmalıdır.  Hafif olgularda topikal anestetikler, antienflamatuvar gargaralar, koruyucu tabaka oluşturan ajanlar yeterli olmaktadır. Topikal tedavinin etkili olmadığı durumlarda sistemik ajanlar denenebilir.