1. Türk Dermatoloji Derneği
  2. Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
  3. Türk Tabipleri Birliği
  4. Dermatoimunoloji Derneği
  5. European Academy of Dermatology and Venereology