SİFİLİZ (FRENGİ) NEDİR?
 Bakteriyel etkenli (Treponema pallidum), sık görülen cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır.
Erkek ve kadınlarda her yaşta ortaya çıkabilir.
SİFİLİZ (FRENGİ) BELİRTİLERİ NELERDİR?
 Bulgular cinsel ilişkiden sonraki 3 hafta içinde ortaya çıkmaya başlar ve genel anlamda
belirtiler 3 dönemde ortaya çıkar.
 1.dönemde genital bölgede erkeklerde penis üzerinde kadınlarda ise dış genital organlarda
(vulva, mons pubis) ağrısız, yuvarlak ilk anlarda üzeri parlak görünen bir ülser (yara) oluşur.
Bu yara 6 hafta içinde kendiliğinden iyileşerek kaybolur.
 Yaklaşık 2 yıl içinde 2. dönem belirtileri denilen ve her türlü deri hastalığını taklit edebilen
belirtiler ortaya çıkar. Bunlar vücutta ortaya çıkan döküntüler, el ayası ve ayak tabanındaki
yaralar, ağız içinde beyaz kabarık lezyonlar, anal bölgede deriden kabarık yumuşak lezyonlar,
saçlarda güve yeniği gibi dökülmelerdir.
 Hastalık tedavi edilmez ise 20 yıl içinde 3. döneme geçer. Bu dönem artık çok nadir
görülmektedir.
SİFİLİZ (FRENGİ) NASIL BULAŞIR?
 Hastalık cinsel ilişki ile bulaşır. Ayrıca doğum sırasında anneden bebeğe de geçebilir.
SİFİLİZ (FRENGİ) TANISI NASIL KONULUR?
 Tanı yalnızca klinik bulgulara göre dermatologlar tarafından kolayca konulabilir. Ancak ilk iki
dönemde kullanılabilecek çok sayıda kan testi de vardır.
 Etken yaradan alınan akıntının incelenmesi ya da beyin-omurilik sıvısının incelenmesi ile de
konulabilir.
 Bazen bulgular fark edilemez ve rastgele yapılan bir kan analizi ile de geçirilmiş 1.dönem
sifiliz tanısı konulabilir.
SİFİLİZ (FRENGİ) NASIL TEDAVİ EDİLİR?
 Hekiminiz tarafından belirlenecek uygun antibiotiklerle hastalığın dönemlerine göre tedavi
yapılmaktadır.
SİFİLİZ (FRENGİ) RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?
 Başlıca risk faktörleri birden fazla partnere sahip olmak ve korunmasız cinsel ilişkide
bulunmaktır. SİFİLİZ (FRENGİ) KOMPLİKASYONLARI NELERDİR?
 Tedavi edilmemiş sifiliz olan kişilerde bazı komplikasyonlar görülebilir. Kadınlarda ve
erkeklerde 3.dönemde iç organları, sinir sistemini etkileyerek nörolojik bulgulara neden olur.
Diğer cinsel yolla bulaşan hastalıkların daha sık olması görülen bir diğer komplikasyonlardır.

Bu yazı Türk Dermatoloji Derneği web sayfasından alınmıştır

http://www.turkdermatoloji.org.tr/files/file/SIFILIZ.pdf