ULUSAL MAKALELERİM

1. Tarım G, Cantürk T, Şentürk N, Turanlı AY. Dermatolojik tedavide kriyoterapi kullanımı. O.M.Ü. Tıp Dergisi; 2000; 17: 210-212.

 2.Tarım G, Cantürk T, Şentürk N, Turanlı AY. Psoriasisli hastalarda kalsipotriol ve metilprednisolon aseponat topikal tedavilerinin klinik değerlendirilmesi. O.M.Ü. Tıp Dergisi 2000; 17: 240-45.

 3. Şentürk N, Seraslan G, Saraç N, Barış S, Cantürk T, Turanlı AY. Keratosis pilaris atrofikans fasiei: İki olgu sunumu. Türkderm 2001;  35,58-60.

 4. Şentürk N, Durupınar B, Yenigün A, Turanlı AY. Behçet hastalığında antinötrofil sitoplazmik antikorlar. Türkderm 2001; 35: 37-39.

 5. Şentürk N, Şahin S, Erciş S, Kocagöz T, Atakan N. Human herpesvirus 8 (HHV-8) in non-HIV associated forms of Kaposi’s sarcoma from Turkey. Turk J Med Sci  2001; 31: 503-508.

 6. Koca R, Cantürk N, Şentürk N, Turanlı AY. İnterdijital tip tinea pediste klotrimazol ve aliminyum hidroksiklorid kombinasyon tedavisinin, klotrimazol tedavisi ile karşılaştırılması. O.M.Ü. Tıp Dergisi 2001;18: 192-197.

 7. Aksoy L, Şentürk N, Cantürk T, Turanlı AY. Deri hastalıklarında lökotrienlerin rolü. Türkderm 2001;35: 337-340.

 8.Turanlı AY, Şentürk N, Eroğlu L, Karacaoğlan N. Ptosis presumably due to intralesional corticosteroid injection. T Klin Dermatoloji  2001;11: 161-163.

 9. Sentürk N, Seraslan G, Bükülmez G, Öztürk Ö, Cantürk T, Turanlı AY. Liken planus pemfigoides. Türkderm  2001; 35, 334-336.

 10. Cantürk T, Koca R, Tarım G, Şentürk N, Turanlı AY. Pemfigus vulgarisli bir olgunun dirençli skalp lezyonlarının intralezyonel kortikosteroid ile tedavisi. OMÜ Tıp dergisi 2001;18, 301-304.

 11. Aydın F, Cantürk T, Şentürk N, Turanlı AY. Akne vulgaris tedavisinde Tretinoin %0.025 jel ile adapalen %0.1 jelin klinik etkilerinin karşılaştırılması. OMÜ Tıp Dergisi, 2002;19, 91-97.

 12. Aksoy L. Şentürk N. Cantürk T. Turanlı AY. Enfeksiyöz olmayan deri hastalıklarında tetrasiklinlerin kullanımı. T Klin Dermatoloji, 2002; 12,223-28.

 13.Aydın F, Yıldız L, Şentürk N, Cantürk T, Turanlı AY.   Psoriasiste metoterksat etkinliğinin değerlendirilmesinde PASI-Histopatolojik skor ilişkisi. Türkderm. 2002;36,110-114.

 14. Aydın F, Şentürk N, Cantürk T, Turanlı AY. Takrolimus ve Dermatolojide kullanımı. Türkderm. 2002;36, 152-156.

 15. Şentürk N. Keleş GÇ. Kaymaz F. Yıldız L. Açıkgöz G. Turanlı AY. Deneysel latirizm modelinde doksisiklinin kollajen yapısı üzerine olan etkilerinin morfolojik ve biyokimyasal olarak incelenmesi. Türkderm 2002; 236: 248-252.

 16. Erkek E. Şentürk N. Şahin S. Akan T. Vitiligo hastalarında otoimmun hastalık ve sitomegalovirus enfeksiyon sıklığının değerlendirilmesi. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi  2002; 4; 1-4.

 17.Şentürk N. Yıldız L. Aydın F. Cantürk T. Kandemir B. Turanlı AY. Epidermal kisti taklit eden primer adenoid kistik karsinoma. Patoloji Bülteni 2002;19 (2); 79-81.

 18.Fındık G, Aydın F, Yıldız L, Şentürk N, Cantürk T, Turanlı AY. Unilateral nevoid telenjiektazi. Turkderm 2005; 39: 211-23.

 19.Şentürk N. Aksoy L. Aydın F. Cantürk T. Turanlı AY. Eritrodermi: 45 hastanın klinik bulgularını içeren retrospektif bir çalışma. T Klin Dermatoloji; 2003;13, 16-19,.

 20. Fındık G. Aydın F. Şentürk N. Cantürk T. Turanlı AY. Psoriazis tedavisinde biyolojik ajanlar. OMU Tıp Dergisi. 2003;20(4): 211-216.

 21. Koca R. Aydın F. CAntürk MT. Şentürk N. Turanlı AY. Orta Karadeniz bölgesinde kronik ürtiker olgularında etyolojik faktörlerin araştırılması. KEÜ Tıp Fak Dergisi. MediForum 2003;1(3):99-102.

 22. Fındık G, Aydın F, Şentürk N, Cantürk T, Turanlı AY, Seboreik Dermatit Tedavisinde Topikal Metronidazol: Plasebo Kontrollü Çift Kör Çalışma. Türkderm 2004; 38(1): 41-43

 23. Aydın F, Şentürk N, Cantürk N, Turanlı AY. Helicobacter Pylori ve İlişkili Deri Hastalıkları. Türkderm 2004; 38(2): 102 – 105.

 24. Arık Ac. Süllü Y. Şentürk N, Çelik C. Turanlı AY. Behçet hastalığında depresyon. Konsultasyon Liyezon psikiyatrisi Psikiyatrik Tıp. 2005; 587-589.

 25.Yılmaz H, Aydın F, Şentürk N, Cantürk T, Turanlı AY. Kalsipotriol Losyon, Mometazon Furoat Losyon ve Kombinasyonlarının Saçlı Deri Psoriazisi Tedavisindeki Etkinliğinin Karşılaştırılması. Türkderm 2005; 39(2): 109 – 114.

 26.Şentürk N. Antiaging tedavi yöntemleri. Türkiye klinikleri J İnt Med Sci 2005; 1(17) 27-34.

 27. Şentürk N. Çocuklarda görülen tırnak hastalıkları. Türkiye klinikleri J Pediatr Sci 2005; 1(4) 168-176.

 28. F Aydın, Şentürk N, L Yıldız, R Koca, T Cantürk, T Yalın,  AY Turanlı. Gövdede multiple yüzeyel bazal hücreli karsinoma tedavisinde topikal 5-fluorourasil  ve krioterapi kombinasyonu. Türkderm 2006;40(2):66-68.

 29. Aydın F. Şentürk N. Öcal SH. Süllü Y. Cantürk T. Turanlı AY. Organ transplantasyonu yapılan bir hastada aktinik keratoz, skuamöz ve bazal hücreli karsinom gelişimi. 2007;17 (3): 213-21

 30.Şentürk N. Sistemik hastalıklara bağlı tırnak bozuklukları. Turkiye Klinikleri 2007;3 (30): 37-42

 31. Şentürk N. Dermatofit Dışı Küf Mantarlarına Bağlı Gelişen Onikomikozların Tanı Ve Tedavisi Turkiye Klinikleri J Dermatol-Special Topics 2008;1(2):38-43

 32. Şentürk N. Saçlı Deri Psoriazisi Turkiye Klinikleri J Dermatol-Special Topics 2008;1(3):24-30

 33.Gökdemir A, Şentürk N, Aydın F, Yıldız L, Cantürk T, Turanlı AY, Akut Myeloid Lösemiyle Ilişkili Purpurik Pitriyazis Rozea Turkiye Klinikleri J Dermatol 2009;19(1):.
59-62

 34. Özden MG, Özden E, Aydın F, Şentürk N, Yılmaz U, Cantürk T, Turanlı AY. Anogenital Bölgede Herpes Zoster Ve Üriner Retansiyon Turkiye Klinikleri J Dermatol 2009;19(3):152-5

 35.  Yılmaz Ö., M.G. Özden, F. Aydın, N. Şentürk, T. Cantürk, A.Y. Turanlı, “Acneiform Skin Lesions Associated With Cetuximab Therapy: Report of Two Cases” J. Exp. Clin. Med. (Deneysel  ve Klinik  Tıp Dergisi),27,118-119,(2010).

 36. Ozden M.G, Denizli H, Aydin F, Şentürk N. Canturk T. Turani AY. Çocukluk Çağı Psoriasis Tedavisinde Sistemik Retinoid Tedavisi: 19 Mayis Universitesi Deneyimi. Turkderm 2010; 44: 79-8

 37. Özden,  M.G., F. Çelik, F.Aydın  F, N. Şentürk, Y. Bek, T. Cantürk, A.Y.  Turanlı AY,  “ Psöriyazis Olgularında Tırnak Tutulum Oranları Ve NAPSİ-PASİ Korelasyonu” Türkiye Klinikleri J. Dermatol, 20,55-59,(2010).

 38. Özden, M.G., N.E. Bayramoğlu, F. Aydın, N. Şentürk, T. Cantürk, A.Y.Turanlı, “Çocukluk Çağı Alopesi  Areata Hastalarının  Klinik Özellikleri  ve  Seyri”. Türk Dermatoloji  Dergisi,4,60-65, (2010).

 39. Pancar, Ş., Şentürk N, Aydın F, Yıldız L, Cantürk T, Turanlı AY, “Goltz Syndrome (Focal Dermal Hypoplasia) with Exuberant Fat Herniations, Syndactyly, Papillomas, Skin defects, Eye involvement and False Positive anti HIV Serology”, J Exp and Clin Med 27(3), 124-126, (2010).

 40. Özden, MG., Denizli H, Aydın F, Şentürk N, Cantürk T, Turanlı AY, “Allergic Contact Dermatitis from Chamomile Plant”, J Exp and Clin Med 28(1), 29-30, (2011).

 41. Pancar, Ş., Özden MG, Aydın F, Şentürk N, Cantürk T, Turanlı AY, “Hypereosinophilic Syndrome Presenting as Pruriginous Erythroderma”, J Exp and Clin Med 28(1), 26-28, (2011). 

 42.Kurtoğlu, F., Yıldız L, Şentürk N, Aydın F, Özden MG., Cantürk T, Turanlı AY, “Onikomikozda Tanı Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Kontrollü Prospektif Çalışma”, Turk J Dermatol 5, 48-52, (2011).

43. Özden, MG., Denizli H, Aydın F, Şentürk N, Cantürk T, Turanlı AY, “Çocukluk Çağı Psoriasis Tedavisinde Sistemik Retinoid Tedavisi: 19 Mayıs Üniversitesi Deneyimi”,  Türkderm 44, 79-82, (2010).

44. Öcal, SH., Cantürk MT, Aydın F, Şentürk N, Özden MG, Turanlı AY, “Herpes Zoster Ophthalmıcus ın an Otherwıse-healthy, 16-months Old Child”, Turkiye Klinikleri J Pediatr20(1), 62-65, (2011).

 45.Özden, MG., Zahiroğlu Y, Alayli G, Pabcar Ş, Aydın F, Şentürk N, Cantürk T, Turanlı AY, “Romatoid Artrit Hastalarında Kapillaroskopik Bulgular-Capıllaroscopıc Fındıngs In Patıents Wıth Rheumatoıd Arthrıtıs”, Turkiye Klinikleri J Dermatol 21(1), 1-6, (2011).  

46. Gökdemir, A., Özden MG, Bek Y, Aydın F, Şentürk N, Cantürk T, Turanlı AY, “Dermoscopıc And Hıstopathologıcal Correlatıon In Melanocytıc And Non-Melanocytıc Lesıons” Turkiye Klinikleri J Dermatol 21(1), 7-16, (2011).

47.Özden, MG., Aydın F, Şentürk N, Cantürk T, Turanlı AY, “Diskeratozis Kongenita’nın Dermatoskopik Bulguları” Turkiye Klinikleri J Dermatol 21(2), 83-86, (2011).

48. Özden MG, Çaycı YT, Tekin H, Çoban AY, Aydın F, Şentürk N, Bek Y, Cantürk T, Turanlı AY, “Behçet Hastalığı’nda Serum Galektin-3 Düzeyleri Ve Hastalık Aktivitesi ileKorelasyonu”,  

49. Yüksel EP, Özden MG, Aydın F, Şentürk N, Cantürk T, Turanlı AY, “Bir Çocuk Olguda Psoriasis ve Tinea Kapitis Birlikteliği”, “ Association of psoriasis and tinea capitis in a child J Exp and Clin Med 29, 68-70, (2012).

50. E.P. Yüksel, F. Aydın, L. Yıldız, M.G. Özden, N. Şentürk, T. Cantürk, A.Y Turanlı. “Linear lupus erythematosus profundus” 29, 64-67, (2012).

51. Nilgün Şentürk.  Vasküler Lezyonlarda Lazer. Lasers in Vascular Lesions (Türk derm 2012; 46 Özel Sayı 1: 15-22

52. Nilgün Şentürk. Metotreksat. Türkiye psoriasis tedavi kılavuzu Turkderm 2012;46:1-36